Graz, Austria

Elektrotechnika

Elektrotechnik

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.tugraz.at
Elektrotechnika
Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.
Polityka Prywatności