państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  

Akademia WSB

Seminarium Doktorskie WSB skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe w sferze naukowo-dydaktycznej i biznesowej. Adresatami Seminarium Doktorskiego WSB są przede wszystkim osoby, dla których uzyskanie stopnia naukowego doktora jest jednym z kluczowych etapów kariery zawodowej, pozwalającym na efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem, a także na ugruntowanie swojej pozycji w świecie nauki. Celem Seminarium Doktorskiego WSB jest wykształcenie u Uczestników Seminarium umiejętności indywidualnej pracy naukowej i umożliwienie im przygotowania, pod opieką merytoryczną Opiekunów i Promotorów, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie samodzielnego napisania rozprawy.
Polityka Prywatności