państwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Wielka Brytania  
status uczelni  
Edinburgh, Wielka Brytania

Medycyna weterynaryjna

Veterinary Medicine

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Doctor of Veterinary Medicine (DVetMed)
Medycyna
Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.
Medycyna
Medycyna uczy, że starzy kawalerowie umierają w obłędzie, żonaci zaś umierają nie zdążywszy zwariować.
Autor: Anton Czechow
Medycyna
Medycyna: pieniądze i życie.
Autor: Karl Kraus
Medycyna
Zazwyczaj medycyna jest sztuką czasu.
Autor: Owidiusz
Polityka Prywatności