państwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Wielka Brytania  
status uczelni  
Edinburgh, Wielka Brytania

Astrofizyka

Astrophysics

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Doctor of Philosophy (PhD)
en
Astrofizyka
Astrofizyka – dziedzina nauki leżąca na pograniczu fizyki i astronomii, zajmująca się badaniem procesów fizycznych w skali astronomicznej oraz budową i prawami rządzącymi obiektami astronomicznymi. Tematem badań astrofizyki są procesy fizyczne we Wszechświecie dotyczące takich obiektów jak gwiazdy, galaktyki, materia międzygwiezdna oraz ich wzajemne oddziaływanie.
Polityka Prywatności