Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  

Akademia Ignatianum w Krakowie

Studia doktoranckie w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie, trwają 4 lata i kończą się egzaminem z podstawowej dyscypliny naukowej, z dodatkowej dyscypliny oraz języka obcego nowożytnego, a następnie obroną rozprawy doktorskiej. Prowadzone są w formie określonej ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (z poźń. nowelizacją) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich. Studia III stopnia w Ignatianum prowadzone są w obszarze nauk humanistycznych oraz społecznych obejmujących 3 dyscypliny naukowe - kulturoznawstwo, filozofię oraz pedagogikę. Celem studiów doktoranckich jest zdobycie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej oraz przygotowanie do samodzielnej, twórczej pracy badawczej. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest całościowe zrealizowanie programu.
Polityka Prywatności