Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) trwają zwykle cztery lata, są tworzone w określonych dziedzinach i dyscyplinach, prowadzą do otwarcia przewodu doktorskiego i do uzyskania stopnia naukowego doktora. Mogę je podjąć osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny i zainteresowane samodzielną pracą badawczą. Uniwersytet Jagielloński zapewnia unikalne warunki do pracy naukowej. Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej, szczycącej się jedną z najbogatszych w Polsce kolekcji, stoją otworem przed doktorantami. Nowoczesne laboratoria i pracownie w nowo otwartych budynkach na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego służą prowadzeniu badań w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. Prace doktorskie powstają pod opieką doświadczonych profesorów na wszystkich piętnastu wydziałach Uniwersytetu. Dzięki temu, występując jako przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, studenci studiów doktoranckich w UJ zdobywają najwięcej grantów w konkursach Narodowego Centrum Nauki, uzyskują prestiżowe stypendia, ich prace są nagradzane w konkursach.
Polityka Prywatności