Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Studia doktoranckie skierowane są zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak również tych, które doktorat traktują jako szansę rozwoju osobistego i element wspierający karierę zawodową. Doktorant współpracuje z promotorem od początku studiów na zasadzie relacji Mistrz-Uczeń. Podstawą kształcenia są seminaria naukowe prowadzone przez wybitnych naukowców oparte na prezentacji najnowszych osiągnięć w poszczególnych dziedzinach. Program studiów kładzie duży nacisk na zapoznanie studentów z nowoczesnymi narzędziami i metodami badawczymi oraz na zaznajomienie doktorantów z praktycznymi zagadnieniami funkcjonowania w międzynarodowym środowisku naukowym. Słuchacze studiów poznają profesjonalne zasady organizowania, przeprowadzania badań i efektywnego komunikowania ich wyników, a także ubiegania się o środki finansowe na badania. Program w znacznym stopniu może być kształtowany przez samych doktorantów, którzy wybierają z oferty programowej interesujące ich kursy. Mogą również sami decydować o tempie studiowania (np. liczbie kursów zaliczanych w danym roku). Doktoranci korzystają z wielu stypendiów w tym Stypendiów Doktoranckich, stypendiów konferencyjnych oraz stypendiów dydaktycznych stanowiących równowartość 100% lub 50% czesnego.
Polityka Prywatności