Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Szwajcaria  
status uczelni  
Lucerna, Szwajcaria

Kulturoznawstwo

Kulturwissenschaften

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: społeczne
Strona www uczelni: www.unilu.ch
Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo – dziedzina nauki z zakresu humanistyki, zajmująca się badaniem kultury.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
ASzWoj_rekrutacja.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
Polityka Prywatności