Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Szwajcaria  
status uczelni  
Lucerna, Szwajcaria

Historia

Geschichte

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: humanistyczne
Strona www uczelni: www.unilu.ch
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Historia najczęściej opisuje zmiany dzienne. W narodach obcą przemocą przygniecionych, najczęściej w ciemnościach nocy gotują się wypadki które jasność dnia odsłania. (…) Wiele dziś jest nie wyjaśnionego w dziejach świata, kiedyś historia nocy ciekawszą będzie od historii dni.
Autor: Jan Czyński
Historia
Prawdziwy historyk stoi zawsze ponad zamieszkami politycznymi swojej epoki.
Autor: Robert Graves
Historia
Historia lubi się powtarzać.
Autor: nieznany

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
Polityka Prywatności