Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Szwajcaria  
status uczelni  
Berno, Szwajcaria

Statystyka

Statistics

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
Strona www uczelni: www.unibe.ch/
Statystyka
Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.
Statystyka
Istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, okropne kłamstwa, statystyki.
Autor: Benjamin Disraeli
Statystyka
Statystyka to matematyczny kamuflaż błędu.
Autor: Georges Elgozy
Statystyka
Jest prawda, półprawda i statystyki. Statystykami można manipulować, a intuicją nie. Ona praktycznie nigdy nie zawodzi.
Autor: Zbigniew Bartman

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
Polityka Prywatności