Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych to bez wątpienia prestiż. Szeroka wiedza i umiejętności wielowątkowego spojrzenia na problemy prawne dają gwarancję świadczenia usług prawnych na najwyższym poziomie. Posiadanie tytułu doktora nauk prawnych daje przewagę na rynku pracy – w wielu konkursach na stanowiska wyższego szczebla w administracji publicznej i sądownictwie wymagane jest ukończenie studiów III stopnia. Uzyskanie stopnia doktora to również pierwszy krok w kierunku kariery naukowej.
Polityka Prywatności