Yekaterinburg, Rosja

Stosunki międzynarodowe

International Relations

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: urfu.ru/en/
3 years
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe – jedna z subdyscyplin nauk politycznych, bywa (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród większości badaczy) traktowana jako osobna dyscyplina w ramach nauk społecznych. Przedmiotem badań są wszelkie „stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego”.
Polityka Prywatności