Studia doktorskie (III stopnia)

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Paryż, Francja

Connaissance, langage, modélisation

Język wykładowy: francuski Studia w języku
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.u-paris10.fr/

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
Polityka Prywatności