państwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Rosja  
status uczelni  
Moskwa, Rosja

Politologia

Политология

Język wykładowy: rosyjski Studia w języku
Grupa kierunków: społeczne
Strona www uczelni: www.atiso.ru
Politologia
Politologia, in. nauki polityczne (ang. political science, fr. sciences politiques) – jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa i międzynarodowych organizacji politycznych.
Politologia
Nauki polityczne muszą więc brać rzeczywistość taka jaka ona jest i mówić co robić, żeby była lepsza.
Autor: Grażyna Ulicka

Studia w Polsce
PUM-220_1.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności