Kraków, Polska

Nauki socjologiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
Polityka Prywatności