Toruń, Polska

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www: www.phd.umk.pl/
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych
Konserwacja
Konserwacja żywności
Polityka Prywatności