Toruń, Polska

Nauki prawne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Strona www: www.phd.umk.pl/
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Academia Rerum Socialium
Polityka Prywatności