Toruń, Polska

Nauki o sztuce

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www: www.phd.umk.pl/
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych
Polityka Prywatności