Toruń, Polska

Nauki chemiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Strona www: www.phd.umk.pl/
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Polityka Prywatności