Lublin, Polska

Matematyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMCS
Podmioty współprowadzące: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Matematyka
Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.
Matematyka
W matematyce nie ma drogi specjalnie dla królów.
Autor: Euklides
Matematyka
Film to nie jest matematyka. Każdy z nas ma inny gust.
Autor: Dominika Ostałowska
Matematyka
Małżeństwo ze stanowiska matematycznego jest równaniem o dwóch niewiadomych.
Autor: Seweryn Eugeniusz Barbag
Polityka Prywatności