Kraków, Polska

Nauki socjologiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Strona www: phd.uj.edu.pl
Program realizowany w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych:
Polityka Prywatności