Kraków, Polska

Nauki prawne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Strona www: phd.uj.edu.pl
Program realizowany w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych:
Polityka Prywatności