Kraków, Polska

Nauki o zarządzaniu i jakości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www: phd.uj.edu.pl
Program realizowany w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych:
Polityka Prywatności