Kraków, Polska

Nauki o sztuce

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www: phd.uj.edu.pl
Program realizowany w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych:
Polityka Prywatności