Kraków, Polska

Nauki o polityce i administracji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Strona www: phd.uj.edu.pl
Program realizowany w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych:
Polityka Prywatności