Kraków, Polska

Nauki o kulturze i religii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Strona www: phd.uj.edu.pl
Program realizowany w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych:
Polityka Prywatności