Kraków, Polska

Nauki chemiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Strona www: phd.uj.edu.pl
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Polityka Prywatności