Kraków, Polska

Nauki biologiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: biologiczne
Strona www: phd.uj.edu.pl
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Polityka Prywatności