Gdańsk, Polska

Nauki o zarządzaniu i jakości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www: sd.ug.edu.pl/
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
Polityka Prywatności