Kraków, Polska

Automatyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska AGH
Automatyka
Automatyka (ang. automatic control lub control engineering) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
Polityka Prywatności