Mediolan, Włochy

Industrial Chemistry and Chemical Engineering

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.polimi.it
Polityka Prywatności