St. Gallen, Szwajcaria

Zarządzanie

Management

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.unisg.ch/
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności