Bazylea, Szwajcaria

Image Understanding and Intelligent Data Analysis

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www uczelni: www.unibas.ch/
Polityka Prywatności