Berno, Szwajcaria

Sztuka

Arts

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www uczelni: www.unibe.ch/
Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Sztuka
To nie jest sztuka na premierę.
Opis: powiedzenie popularne w latach międzywojennych, przypisywane niejakiemu Pytlowi, krawcowi teatralnemu
Sztuka
Moja sztuka jest bardzo prosta: mówię do widza swoim własnym językiem i mogę pragnąć tylko tego, bym został zrozumiany.
Autor: Andriej Tarkowski
Sztuka
Można by rzec, że w sztuce czas nie istnieje. (…) Właściwie każde dzieło sztuki zmierza do przemiany w mit.
Autor: André Maurois, Droga Królewska (1930)
Polityka Prywatności