Porto, Portugalia

Marketing e Estratégia

Język wykładowy: portugalski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.up.pt
Polityka Prywatności