Monachium, Niemcy

Ekonomika przedsiębiorstwa

Betriebswirtschaft

Język wykładowy: niemiecki Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.lmu.de
Ekonomika
Ekonomika (łac. oeconomicus, gr. oikonomikós) – jest nauką stosowaną o działalności gospodarczej, dotyczącą warunków i możliwości jej prowadzenia, oraz prawidłowościach występujących w podejmowanych decyzjach.
Polityka Prywatności