Tours, Francja

Mathématiques, informatique, physique théorique et ingénierie des systèmes

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.univ-tours.fr/
Polityka Prywatności