Wiedeń, Austria

Business and Socioeconomic Sciences

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.modul.ac.at
Doctor of Philosophy, PhD
8 Semester
240 ECTS
Polityka Prywatności