Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Londyn, Wielka Brytania

Urbanistyka

Town Planning

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
en
Urbanistyka
Urbanistyka – nauka o planowaniu miast i osiedli oraz ich powstawaniu i historii rozwoju; urbanistyka jest dyscypliną nauk technicznych.

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności