Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Londyn, Wielka Brytania

Filmoznawstwo

Film Studies

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
en
Filmoznawstwo
Filmoznawstwo (również: wiedza o filmie lub filmologia) – dyscyplina humanistyczna, zajmująca się naukową refleksją nad filmem. Obejmuje trzy zasadnicze dziedziny: teorię filmu (z historią myśli filmowej), historię filmu oraz krytykę filmową. W kręgu zainteresowań filmoznawców znajduje się także wiele innych przenikających się dyscyplin, np. antropologia filmu, teoria nowych mediów i audiowizualności.

Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności