Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Rybactwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.infish.com.pl/

dziedzina nauk rolniczych
Rybactwo
Rybactwo – (gospodarka rybacka) – zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody. Pojęcie to obejmuje:

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Olsztynie
uwm_220_pl.gif

Studia w sąsiednim województwie
SWPS_220_uni.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności