Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Agronomia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Strona www uczelni: www.ipan.lublin.pl/

dziedzina nauk rolniczych
Agronomia
Agronomia (z gr. agronomos = zarządzający majątkiem) – termin określający całość teoretycznej i praktycznej wiedzy o rolnictwie łącznie ze znajomością zarządzania gospodarstwem. Wraz z rozwojem nauk rolniczych zakres agronomii uległ zawężeniu do uprawy roli i roślin.

Studia w Lublinie
UP_220x300.jpg

Studia w sąsiednim województwie


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności