Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Prawo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Dorobek naukowy, własna doskonała kadra profesorska specjalizująca się w różnych dziedzinach „prawa”, nowatorskie pomysły dydaktyczne i naukowe, własne wydawnictwa, liczne publikacje… to sukcesy WSPiA, które są efektem realizowania wieloletniego planu rozwoju polegającego na łączeniu pracy dydaktycznej z badaniami naukowymi. Sukcesy te zostały dostrzeżone przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, która przyznała nam uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Nie chodzi o to, że Latynoamerykanie mają zakodowaną w genach anarchię. Raczej zawsze wyczuwali, iż prawa nie są po to, aby zagwarantować im sprawiedliwość, ale by chronić interesy mniejszości. W ich rozumieniu prawo to zasłona dymna, za którą przeprowadzane są różne ciemne interesy, aby klasy rządzące lub uprzywilejowane mogły się wzbogacić. To powoduje pogardliwy stosunek do prawa.
Autor: Mario Vargas Llosa
Prawo
Ten, który zgadza się na jakieś prawo, nie boi się sądu przywracającego go do porządku, w który wierzy. Ale największą katuszą dla człowieka jest być sądzonym bez prawa.
Autor: Albert Camus
Prawo
Pewność prawa wymaga, by w każdym sporze prawnym zostało powiedziane ostatnie słowo, nawet jeżeli jest nieprawdziwe.
Autor: Gustav Radbruch
Polityka Prywatności