Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Francja  
status uczelni  
Paryż, Francja

Droit et Science Politique

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.u-paris10.fr/

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
Polityka Prywatności