Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Psychologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia doktoranckie skierowane są zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak również tych, które doktorat traktują jako szansę rozwoju osobistego i element wspierający karierę zawodową. Doktorant współpracuje z promotorem od początku studiów na zasadzie relacji Mistrz-Uczeń. Podstawą kształcenia są seminaria naukowe prowadzone przez wybitnych naukowców oparte na prezentacji najnowszych osiągnięć w poszczególnych dziedzinach. Program studiów kładzie duży nacisk na zapoznanie studentów z nowoczesnymi narzędziami i metodami badawczymi oraz na zaznajomienie doktorantów z praktycznymi zagadnieniami funkcjonowania w międzynarodowym środowisku naukowym. Słuchacze studiów poznają profesjonalne zasady organizowania, przeprowadzania badań i efektywnego komunikowania ich wyników, a także ubiegania się o środki finansowe na badania. Program w znacznym stopniu może być kształtowany przez samych doktorantów, którzy wybierają z oferty programowej interesujące ich kursy. Mogą również sami decydować o tempie studiowania (np. liczbie kursów zaliczanych w danym roku). Doktoranci korzystają z wielu stypendiów w tym Stypendiów Doktoranckich, stypendiów konferencyjnych oraz stypendiów dydaktycznych stanowiących równowartość 100% lub 50% czesnego.
Psychologia - jest to nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada też wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem (z greckiego ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie).
Wikipedia
Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Psychologia pozwala nam zrozumieć wiele rzeczy, ale nie może mówić ludziom, jak żyć. Psychologia jest przede wszystkim nauką i korzysta z metod naukowych – niczego nie wie na pewno i o niczym nie powinna przesądzać. Może jedynie podpowiedzieć, jakimi drogami najłatwiej dotrzeć do celu, ale nie powie nam, do jakich celów dążyć.
Autor: Tomasz Witkowski
Psychologia
Jeśli chce się odkrywać nowe światy, najlepiej ich szukać poza psychologią. Daje ona złudzenie głębi, lecz takie samo złudzenie wywołują umieszczone naprzeciw siebie lustra.
Autor: William Kirk Kilpatrick
Psychologia
(…) filozofia jest nie od pocieszania, tylko od mówienia, jak jest. Pocieszaniu służy psychologia, ta paranaukowa podpora lewactwa i lichy substytut religii.
Autor: Bogusław Wolniewicz, Islam i my, „Najwyższy Czas!”, 12 października 2013, nr 42 (1221)
Polityka Prywatności