Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Szczecin, Polska

Transport

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Polityka Prywatności