Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  

Uniwersytet Zielonogórski

Od roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytet Zielonogórski zaprasza do dwóch szkół doktorskich (Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ oraz Nauk Ścisłych i Technicznych UZ), w których są prowadzone stacjonarne studia doktoranckie.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności