Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Zielona Góra, Polska

Socjologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
dziedzina nauk społecznych
Socjologia
Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.
Socjologia
Socjologia nie jest tylko dyscypliną naukową, jest także formą samoświadomości społecznej. Bliższa jest sztuce niż naukom ścisłym. Określiłbym ją jako intelektualne sumienie społeczeństwa. Odwołując się do niego, możemy lepiej zrozumieć życie społeczne. Można mieć nadzieję, że kiedyś socjologia dopracuje się precyzyjniejszych metod wyrażania wiedzy o płynnych aspektach życia społecznego.
Autor: Piotr Sztompka
Socjologia
Socjologia jest jedyną gałęzią wiedzy, dla której praktycznym problemem do rozwiązania jest wyjaśnienie służące zrozumieniu.
Autor: Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 2001.

Studia w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności