Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Zielona Góra, Polska

Ochrona środowiska

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Biologicznych
dziedzina nauk biologicznych
Ochrona
ochrona, jako opieka
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Studia w Polsce
uniwersalny.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności