Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Zielona Góra, Polska

Nauki o zarządzaniu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Ekonomii i Zarządzania
dziedzina nauk ekonomicznych

Studia w Polsce
agh_pl_220_300.jpg

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności